full screen background image

Algemene voorwaarden

  • Dit lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Wijzigingen en/of beëindiging van het lidmaatschap dient minimaal 1 maand voor het verstrijken van de abonnementsperiode schriftelijk, voorzien van handtekening, te worden gedaan. Aan de balie van CrazyWorks worden wijzigings-, uit- en inschrijfformulieren verstrekt.
  • Abonnementen worden aangegaan voor de duur van minimaal 3 maanden.
  • Bij onterechte terugboekingen kunnen administratiekosten in rekening worden gebracht.
  • CrazyWorks en haar medewerkers zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele ongevallen, schade aan en/of zoekraken van persoonlijke eigendommen.
  • Ondergetekende verklaart hierbij dat hij/zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend zal ontvangen voor eigen risico en dat de kosten van enig ongeval of letsel door hem/haar wordt gedragen. De klant is zich ervan bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport risico's met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele (vervolg)schade die ten gevolge van die beoefening van allerlei tak van sport kan ontstaan, voor eigen risico neemt.
  • CrazyWorks is op feestdagen en tussen kerst en oud&nieuw gesloten/beperkt open. Tijdens het zomerrooster is CrazyWorks beperkt open.
  • In alle ruimten is het dragen van sportkleding en schone sportschoenen verplicht. Tijdens het sporten is het gebruik van een handdoek verplicht.
  • Het abonnement is persoonlijk en niet overdraagbaar aan anderen.
  • CrazyWorks behoudt zich het recht de prijzen te wijzigen / abonnement structuur aan te passen.

Heeft u vragen over bovenstaande? Stel ze gerust via de contactpagina.

Deel ook jouw enthousiasme over CrazyWorks met je vrienden via: